Recenzje

Recenzje

A A A
Recenzje
Okupacja sowiecka
Propaganda
Ocalić miasto (film)
Pamięć.pl 2015/01
Recenzje
O edukacji
Polacy na frontach II wojny
Rywalizacja aliantów
Pamięć.pl 2015/01
Recenzje
Dziś w nocy umrze miasto (film)
pamięć.pl 2015/02
Recenzje
Recenzje
Biografie
Można zejść z piedestału
Pamięć.pl 2015/03
Recenzje
Propaganda
Polacy na frontach II wojny
Ludowe Wojsko Polskie
Jarzębina czerwona (film)
Pamięć.pl 2015/03
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
Materiały edukacyjne
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
Zmarnowana szansa
Pamięć.pl 2014/01
Recenzje
Stan wojenny
Zbrodnie komunistyczne
Biografie
Zbrodnia bez kary
Pamięć.pl 2014/01
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
Zamach (film)
Pamięć.pl 2014/02
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Biografie
Recenzje
Społeczeństwo
Zawężona narracja
Pamięć.pl 2014/02
Recenzje
Polskie miesiące
Komunistyczny aparat represji
Różyczka (film)
Pamięć.pl 2014/03
Recenzje
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Recenzje
Żołnierze wyklęci
Materiały edukacyjne
Opozycja w PRL
Społeczeństwo
Recenzje
Recenzje
Kultura i nauka
Propaganda
Recenzje
Społeczeństwo
Powstanie non-fiction
Pamięć.pl 2014/06
Recenzje
Kultura i nauka
Społeczeństwo
Polskie Państwo Podziemne
Powstanie Warszawskie
Kanał (film)
Pamięć.pl 2014/07-08
Recenzje
Okupacja niemiecka
Wojsko Polskie do 1939 r.
Propaganda
Sąsiedzi (film)
Pamięć.pl 2014/09
Polskie Państwo Podziemne
Recenzje
O edukacji
Więcej niż walka zbrojna
Pamięć.pl 2014/09
Recenzje
O edukacji
Wojsko Polskie do 1939 r.
Siedem dni bohaterstwa
Pamięć.pl 2014/09
Recenzje
Kościół
Biografie
O edukacji
Lekcja historii Polski
Pamięć.pl 2014/10
Recenzje
Społeczeństwo
Kultura i nauka
Mąż swojej żony (film)
Pamięć.pl 2014/10
Recenzje
O edukacji
Ciemność w trzech językach
Pamięć.pl 2014/10
Recenzje
Społeczeństwo
Solidarność
Łączniczki i drukarze
Pamięć.pl 2014/11
Recenzje
Społeczeństwo
Kultura i nauka
Ludowe Wojsko Polskie
"Potem nastąpi cisza" (film)
Pamięć.pl 2014/11
Recenzje
Kultura i nauka
Biografie
Recenzje
Materiały edukacyjne
Zakupy na kartki
Pamięć.pl 2014/12
Recenzje
Społeczeństwo
Małżeństwo z rozsądku (film)
Pamięć.pl 2013/01
Recenzje
Polacy na frontach II wojny
Wojsko Polskie do 1939 r.
"Tajemnica Westerplatte" (film)
Pamięć.pl 2013/02
Recenzje
Kultura i nauka
"Wilcze echa" (film)
Pamięć.pl 2013/02
Opozycja w PRL
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Recenzje
Podwójne życie Janusza Molki
pamięć.pl 2013/03
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
"Akcja pod Arsenałem" (film)
Pamięć.pl 2013/03
Recenzje
Okupacja sowiecka
Polacy w ZSRS
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Czyste idee, brudne czyny
pamięć.pl 2013/05
Recenzje
Biografie
Opozycja w PRL
Recenzje
O edukacji
Książki na właściwej półce
Pamięć.pl 2013/05
O edukacji
Recenzje
Recenzje
Wojsko Polskie do 1939 r.
Lotna (film)
Pamięć.pl 2013/06
Kultura i nauka
Recenzje
Gangsterzy i filantropi (film)
pamięć.pl 2013/7-8
Okupacja niemiecka
Propaganda
Recenzje
Nasze matki, wasz antysemityzm
Pamięć.pl 2013/7-8
Społeczeństwo
Recenzje
Miasto sprzed ruin
pamięć.pl 2013/7-8
Recenzje
Wojsko Polskie do 1939 r.
Recenzje
Blok wschodni
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
W cieniu Stalina (film)
Pamięć.pl 2013/9
Recenzje
O edukacji
Wszystkie oblicza wojny
Pamięć.pl 2013/10
Recenzje
Komuniści
Polacy na frontach II wojny
Kultura i nauka
Ludowe Wojsko Polskie
Do krwi ostatniej… (film)
Pamięć.pl 2013/10
Recenzje
Okupacja niemiecka
Czy istnieje życie po piekle?
Pamięć.pl 2013/10
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Wojsko Polskie do 1939 r.
Polonia Restituta (film)
Pamięć.pl 2013/11
Recenzje
Biografie
Recenzje
Materiały edukacyjne
Tam i z powrotem
Pamięć.pl 2012/4-5
Recenzje
O edukacji
Wojsko Polskie do 1939 r.
Recenzje
Biografie
Recenzje
Społeczeństwo
Komunistyczny aparat represji
Piłka nożna pod kontrolą
Pamięć.pl 2012/4-5
Recenzje
Kultura i nauka
Społeczeństwo
Okupacja niemiecka
Zakazane piosenki (film)
Pamięć.pl 2012/6
Recenzje
Materiały edukacyjne
Solidarność
Personalne rozgrywki w FSC
Pamięć.pl 2012/6
Recenzje
Solidarność
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Generał i towarzysze
Pamięć.pl 2012/6
Recenzje
Solidarność
Codzienna odwaga – opisana
Biuletyn IPN 2011/11-12
Recenzje
Kościół
Materiały edukacyjne
Spotkać Prymasa i Papieża
Biuletyn IPN 2011/10
Recenzje
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Biografie
Polacy ratujący Żydów
Ocalona z Holocaustu
Pamięć.pl 2013/02
Recenzje
Solidarność
Społeczeństwo
Wielki bieg (film)
Pamięć.pl 2012/08
Recenzje
Opozycja w PRL
Studencka opozycja
Pamięć.pl 2012/08
Recenzje
Społeczeństwo
Mieszkanie się należy
pamięć.pl 2012/08
Recenzje
Kultura i nauka
Filmy, których nie obejrzymy
pamięć.pl 2012/08
Recenzje
O edukacji
Muzeum, jakich mało
Pamięć.pl 2012/3
Recenzje
Powstanie Warszawskie
Polskie Państwo Podziemne
O edukacji
Recenzje
Społeczeństwo
Kiedy skandal miał swój smak
Pamięć.pl 2012/3
Recenzje
Historiografia
Wymazywanie z pamięci
Pamięć.pl 2012/3
Recenzje
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Solidarność
Ludzie drugiego obiegu
Pamięć.pl 2012/3
Recenzje
Odtrutka na Klossa
pamięć.pl 2012/09
Recenzje
Kultura i nauka
"Wolne miasto" (film)
Pamięć.pl 2012/2
Recenzje
Kultura niezależna w PRL
Recenzje
Biografie
Wojsko Polskie do 1939 r.
Recenzje
Biografie
Śmierć prezydenta (film)
Pamięć.pl 2012/09
Recenzje
Fotografia
Żywe ruiny Warszawy
pamięć.pl 2012/09
Recenzje
Opozycja w PRL
Społeczeństwo
Opowieści z podziemia
Pamięć.pl 2012/09
Recenzje
Społeczeństwo
Terapia śmiechowa
pamięć.pl 2013/12
Recenzje
Biografie
Zbrodnia Wołyńska
Dwie twarze Bandery
pamięć.pl 2013/12
Blok wschodni
Recenzje
Komunistyczny aparat represji
O edukacji
W kazamatach Stasi
Pamięć.pl 2013/12
Recenzje
Społeczeństwo
Skarb (film)
Pamięć.pl 2013/12
Recenzje
Społeczeństwo
Recenzje
Materiały edukacyjne
Blok wschodni
Recenzje
Opozycja w PRL
Biografie
Na scenie Peerelu
Pamięć.pl 2012/1
Recenzje
Biografie
Kresy Wschodnie
Polak z wyboru
Pamięć.pl 2012/1
Recenzje
Okupacja niemiecka
Niemieccy grabieżcy
Pamięć.pl 2012/1
Recenzje
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Opozycja w PRL
Kultura i nauka
Recenzje
Polityka zagraniczna
Recenzje
Blok wschodni
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Recenzje
Historyk wobec metodologii
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2012
Recenzje
Okupacja niemiecka
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Kresy Wschodnie
Przez pryzmat dokumentów najeźdźcy.
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2012
Recenzje
Propaganda
Wrocławskie historie ulic
pamięć.pl 2012/09
Recenzje
Propaganda
Kultura i nauka
Polacy na frontach II wojny
Ludowe Wojsko Polskie
"Zwycięstwo" (film)
Pamięć.pl 2015/05
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
Okupacja sowiecka
Kresy Wschodnie
NKWD kontra polskie podziemie
Pamięć.pl 2015/05
Recenzje
Materiały edukacyjne
Antyutopia dla najmłodszych
Pamięć.pl 2015/05
Recenzje
Zbrodnia Wołyńska
Recenzje
Polacy na frontach II wojny
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
Recenzje
Kościół
Biografie
Portret Prymasa
Biuletyn IPN 2011/1-2
Recenzje
Kresy Wschodnie
Lwów – przed i po wojnie
Biuletyn IPN 2011/1-2
Recenzje
Biografie
Wojsko Polskie do 1939 r.
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
Emigracja
Recenzje
Propaganda
Antypolski aktywista
Biuletyn IPN 2010/12
Recenzje
Wojsko Polskie do 1939 r.
Ojczyzna ocalona
Biuletyn IPN 2010/12
Recenzje
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Polacy ratujący Żydów
Recenzje
Biografie
Recenzje
Okupacja niemiecka
Dziennik Zygmunta Klukowskiego i jego losy
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2011
Recenzje
Blok wschodni
Zbrodnie komunistyczne
Recenzje
Żołnierze wyklęci
Recenzje
Komuniści
Recenzje
Emigracja
Propaganda
Recenzje
Mniejszości narodowe w Polsce
Blok wschodni
Ukraiński ruch wyzwoleńczy w oczach polskiego badacza
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2008
Recenzje
Zbrodnia Wołyńska
Mniejszości narodowe w Polsce
Blok wschodni
Recenzje
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Recenzje
Nadine Fresco, "Śmierć Żydów. Fotografie"
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2013
Recenzje
Kultura i nauka
Emigracja
Blok wschodni
Recenzje
Okupacja niemiecka
Felix Römer, "Kameraden. Die Wehrmacht von innen"
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2014
Recenzje
Historiografia
Kresy Wschodnie
Andrija Portnowa "Historie do użytku domowego"
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2014
Recenzje
Biografie
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Recenzje
Historiografia
Społeczeństwo
Recenzje
Biografie
Polskie Państwo Podziemne
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Recenzje
Komunistyczny aparat represji
Recenzje
Kresy Wschodnie
Blok wschodni
Recenzje
Polskie miesiące
Recenzje
Biografie
Mniejszości narodowe w Polsce
Recenzje
Kultura i nauka
Społeczeństwo
Yesterday (film)
Pamięć.pl 2015/05
Recenzje
Biografie
Opozycja w PRL
Solidarność
Lektura obowiazkowa
Pamięć.pl 2015/06
Recenzje
Polityka zagraniczna
Nie do pomyslenia
Pamięć.pl 2015/06
Recenzje
Wojsko Polskie do 1939 r.
1920 Bitwa Warszawska (film)
Pamięć.pl 2015/07-08
Recenzje
Zbrodnia Katyńska
Sojusznicy w kłamstwie
Pamięć.pl 2015/07-08
Recenzje
Biografie
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Marszałek bez wąsów
Pamięć.pl 2015/07-08
Recenzje
Biografie
Wywiad
Recenzje
Biografie
Sekretarki o Hitlerze
Pamięć.pl 2015/07-08
Recenzje
Okupacja niemiecka
Biografie
Wojsko Polskie do 1939 r.
Hubal (film)
Pamięć.pl 2015/09
Recenzje
Blok wschodni
Jesień Narodów na planszy
Pamięć.pl 2015/09
Recenzje
Blok wschodni
Kronika pewnej agonii
Pamięć.pl 2015/09
Recenzje
Materiały edukacyjne
Opozycja w PRL
Historia na wyciągnięcie ręki
Pamięć.pl 2015/09
Recenzje
Opozycja w PRL
Recenzje
Historiografia
Recenzje
Blok wschodni
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
Okupacja sowiecka
Recenzje
Polskie Państwo Podziemne
Okupacja sowiecka
Okupacja niemiecka
Recenzje
Polskie miesiące
Społeczeństwo
Recenzje
Blok wschodni
Zbrodnie komunistyczne
Recenzje
Społeczeństwo
Recenzje
Obozy niemieckie
Recenzje
Kościół
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Militaria
Polskie Państwo Podziemne
Kresy Wschodnie
Recenzje
Blok wschodni
Komunistyczny aparat represji
Żołnierze wyklęci
Recenzje
Historiografia
Recenzje
Historiografia
Recenzje
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Recenzje
Historiografia
Komunistyczny aparat represji
Blok wschodni
Recenzje
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Mniejszości narodowe w Polsce
Recenzje
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Recenzje
Opozycja w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Biografie
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Biografie
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Aleksander Klotz, "Zapiski konspiratora 1939–1945"
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2002
Recenzje
Polskie miesiące
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Kultura i nauka
Recenzje
Mniejszości narodowe w Polsce
Eugeniusz Mironowicz, "Polityka narodowościowa PRL"
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2002
Recenzje
Młodzież
Recenzje
Mniejszości narodowe w Polsce
Recenzje
Społeczeństwo
Recenzje
Solidarność
Opozycja w PRL
Recenzje
Stan wojenny
Dokumenty
Recenzje
Emigracja
Polskie miesiące
Recenzje
Dokumenty
Okupacja sowiecka
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Recenzje
Wokół Raula Hilberga cz.1
IPN TV - Seminaria
Recenzje
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?