Aparat władzy w PRL

Aparat władzy w PRL

A A A
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Charakterystyka oprawcy
Pamięć.pl 2015/01
Biografie
Aparat władzy w PRL
Towarzysz na plaży
pamięć.pl 2015/03
Aparat władzy w PRL
Biografie
Emigracja
Biografie
Aparat władzy w PRL
Zatrzymać „Wolną Polskę”
Pamięć.pl 2014/01
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Kosecki w krainie generałów
Pamięć.pl 2014/01
Społeczeństwo
Komuniści
Aparat władzy w PRL
„Żółte firanki”
Pamięć.pl 2014/01
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Biografie
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Dookoła ordynacji
Pamięć.pl 2014/04
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Legendy Okrągłego Stołu
Pamięć.pl 2014/05
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Biografie
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Biografie
Mściwe oblicze „ojca narodu”
pamięć.pl 2014/06
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Wybory w PRL: udawana demokracja
pamięć.pl 2014/06
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Polityka zagraniczna
Niechętny spowalniacz
Pamięć.pl 2014/06
Biografie
Aparat władzy w PRL
Towarzysz Jaruzelski prezydentem
Pamięć.pl 2014/07-08
Gospodarka
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Uratować złoto
Pamięć.pl 2014/09
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Głosowanie bez skreśleń
pamięć.pl 2014/10
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Polacy głosują, PPR decyduje
pamięć.pl 2013/01
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Solidaruch i Sowiet
Pamięć.pl 2013/02
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Biografie
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Kur wie lepiej, wersja 2.0
pamięć.pl 2013/03
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Czyste idee, brudne czyny
pamięć.pl 2013/05
Aparat władzy w PRL
Akademie czerwonej elity
pamięć.pl 2013/05
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Waga czerwcowa
Pamięć.pl 2013/06
Gospodarka
Aparat władzy w PRL
Rząd się sam wyżywi
Pamięć.pl 2013/06
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Społeczeństwo
Bitwa na rocznice
Pamięć.pl 2013/11
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Wojsko Polskie do 1939 r.
Polonia Restituta (film)
Pamięć.pl 2013/11
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Generał i towarzysze
Pamięć.pl 2012/6
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Strajk radomski
Biuletyn IPN 2011/11-12
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Nielegalny stan wojenny
Biuletyn IPN 2011/11-12
Kościół
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Ewangelia kontra ideologie
Biuletyn IPN 2011/10
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
35 procent demokracji
Pamięć.pl 2012/3
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Czerwcowy plebiscyt
Pamięć.pl 2012/3
Polskie miesiące
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Poznań ’56
Pamięć.pl 2012/3
Solidarność
Aparat władzy w PRL
80 milionów
Pamięć.pl 2012/09
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Pierwszy Grudzień
pamięć.pl 2013/12
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Krzywe zwierciadło DTV
Pamięć.pl 2012/1
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Między Październikiem a Czerwcem. PRL 1956–1976
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2012
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Aparat władzy w PRL
Krakowska PZPR w okresie "małej stabilizacji"
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2012
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Recenzje
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Gospodarka
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Polskie miesiące
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Poznański Czerwiec '56
Biuletyn IPN 2011/5-6
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Propaganda
Aparat władzy w PRL
"Bojownicy ludu" z Nowego Portu
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2013
Komuniści
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Aparat władzy w PRL
Biografie
Edward Gierek (audycja)
Patroni naszych ulic
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Społeczeństwo
Komunistyczny aparat represji
Majowe absurdy
Pamięć.pl 2015/05
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Ostatni 1 Maja
Pamięć.pl 2015/05
Aparat władzy w PRL
Polityka zagraniczna
Aparat władzy w PRL
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Pamięć zawłaszczona
Biuletyn IPN 2011/4
Emigracja
Aparat władzy w PRL
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Negocjacje w Rzeszowie
Biuletyn IPN 2011/1-2
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Program na lata
Biuletyn IPN 2011/1-2
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Droga do rejestracji
Biuletyn IPN 2010/9-10
Aparat władzy w PRL
Polskie miesiące
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Biografie
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Emigracja
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Aparat władzy w PRL
Gospodarka
Aparat władzy w PRL
Kultura i nauka
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
"Drogi" towarzysz Gierek
Biuletyn IPN 2010/3
Aparat władzy w PRL
Biografie
Aparat władzy w PRL
Spór o Gierka trwa
Biuletyn IPN 2010/3
Aparat władzy w PRL
Katowickie Forum Partyjne
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2013
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Wywiad
Młodzież
Aparat władzy w PRL
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Polacy w ZSRS
Kresy Wschodnie
Kultura i nauka
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Aparat władzy w PRL
Kultura i nauka
Biografie
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Blok wschodni
Aparat władzy w PRL
Blok wschodni
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Społeczeństwo
Kościół
Aparat władzy w PRL
Emigracja
Aparat władzy w PRL
Historia pewnego artykułu
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2006
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Aparat władzy w PRL
Permanentna zdrada stanu
Pamięć.pl 2015/07-08
Solidarność
Blok wschodni
Aparat władzy w PRL
Zdławić kontrrewolucję
Pamięć.pl 2015/07-08
Recenzje
Biografie
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Marszałek bez wąsów
Pamięć.pl 2015/07-08
Aparat władzy w PRL
Komuniści
System polityczny w Polsce w latach 1944–1948
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005
Kościół
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Aparat władzy w PRL
Komunizm i religia w Polsce – trwanie i zmiana
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2005
Kościół
Mniejszości narodowe w Polsce
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Mniejszości narodowe w Polsce
Aparat władzy w PRL
Mniejszości narodowe w Polsce
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Kościół
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Władza wobec opozycji 1976–1989
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2003
Młodzież
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Protesty studenckie w Olsztynie w 1981 roku
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2003
Recenzje
Opozycja w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Biografie
Obóz władzy w okresie stanu wojennego
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2002
Gospodarka
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Droga na szubienicę
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2002
Recenzje
Biografie
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Polskie miesiące
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Recenzje
Aparat władzy w PRL
Kultura i nauka
Polskie miesiące
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Wydarzenia grudniowe 1970 roku poza Wybrzeżem
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2002
Emigracja
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Stan wojenny
Blok wschodni
Aparat władzy w PRL
"Bez pomocy nie damy rady"
Biuletyn IPN 2009/12
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Emigracja
Opozycja w PRL
Dokumenty
Biografie
Strzyżewski - polski Mitrochin
Biuletyn IPN 2009/7
Wywiad
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Blok wschodni
Solidarność
Stan wojenny
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Aparat władzy w PRL
Wojna z Kościołem 1956–1966
Dodatki do prasy – "Rzeczpospolita"
Opozycja w PRL
Gospodarka
Aparat władzy w PRL
Natura, człowiek, bunt
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Kultura i nauka
Aparat władzy w PRL
Pisarze w PRL – szykanowani i uwikłani
Dodatki do prasy – "Nasz Dziennik"
Propaganda
Komuniści
Aparat władzy w PRL
W pętach ideologii i propagandy
Dodatki do prasy – "Gość Niedzielny"
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Kultura i nauka
Ingerencja, prewencja
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Żołnierze wyklęci
Aparat władzy w PRL
Władza ludowa i „reakcyjne bandy”
Dodatki do prasy – "Nasz Dziennik"
Aparat władzy w PRL
Blok wschodni
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Zakony w Polsce Ludowej
Dodatki do prasy – "Gość Niedzielny"
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Zaczęło się w Polsce
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Opozycja w PRL
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Poznań '89
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Biografie
Kościół
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Karol Wojtyła. Komunizm i wolność
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
Wojsko Polskie do 1939 r.
Politycznie obcy
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Komuniści
Triumf komuny
Dodatki do prasy – "Rzeczpospolita"
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Okrągły stół – 20 lat później
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Biografie
Aparat władzy w PRL
Ojcowie partii i narodu
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Kościół
Społeczeństwo
Biografie
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Propaganda
Życie codzienne katolika w PRL
Dodatki do prasy – "Gość Niedzielny"
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Budowanie kościołów w PRL
Dodatki do prasy – "Gość Niedzielny"
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
1988–1989 Kres PRL
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Biografie
Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Gospodarka
Biografie
1970–1972 Księżycowa gospodarka epoki Gierka
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Kościół
Solidarność
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Gospodarka
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Biografie
1968–1970 Najazd na Czechosłowację, strzały na Wybrzeżu
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Społeczeństwo
Solidarność
„Czerwona” Zielona Góra 1945-1981
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Emigracja
Biografie
1956–1958 Czerwiec, Październik i odwrót Gomułki
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Kościół
Aparat władzy w PRL
Biografie
Komunistyczny aparat represji
Nie chcemy Boga! (przez Morze Czerwone: cz. II)
Dodatki do prasy – "Gość Niedzielny"
Żołnierze wyklęci
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
1944–1947 Gehenna AK i sfałszowane wybory
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Propaganda
Polityka zagraniczna
Aparat władzy w PRL
Wizyty prezydentów amerykańskich
„Z filmoteki bezpieki" odc. 44
Aparat władzy w PRL
O milicji nikt nie śpiewa
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 22
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
O nasz spokojny dom
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 21
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Gospodarka
Afery PRL
„Z filmoteki bezpieki" odc.14
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Historia szkoły w Legionowie
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 10
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
ZOMO
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 8
Aparat władzy w PRL
Wywiad
Komunistyczny aparat represji
Oficer wywiadu
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki” odc. 2
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Podpisanie porozumień Okrągłego Stołu
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 5, część 1
Kultura i nauka
Kultura niezależna w PRL
Aparat władzy w PRL
Cenzura
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 7, część 3
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
1 maja
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 9, część 1
Kościół
Aparat władzy w PRL
List "Non possumus"
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 10, część 1
Wywiad
Blok wschodni
Ludowe Wojsko Polskie
Aparat władzy w PRL
Skazanie płk. Kuklińskiego na karę śmierci
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 12, część 1
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Rozwiązanie SB
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 12, część 2
Solidarność
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Wybory czerwcowe ’89 i ustawa o opozycjonistach
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 14, część 1
Stan wojenny
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Proces Czesława Kiszczaka
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 15, część 2
Polskie miesiące
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Poznań ’56
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 17, część 1
Biografie
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 19, część 1
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Święto MO
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 22, część 3
Kościół
Biografie
Aparat władzy w PRL
Karol Wojtyła papieżem
IPN TV - Historia dla Ciebie, Odcinek 24 część 1
Aparat władzy w PRL
Biografie
Rząd Rakowskiego
IPN TV - Historia dla Ciebie, Odcinek 24 część 2
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Wybory w PRL (1985)
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 52
Społeczeństwo
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Obchody rocznicy Rewolucji Październikowej
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 27 część 1
Społeczeństwo
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Wizyty gospodarskie
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 27 część 3
Aparat władzy w PRL
Gospodarka
Afera mięsna
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 29 część 2
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Koniec Edwarda Gierka
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 30 część 1
Aparat władzy w PRL
Gospodarka
OPZZ
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 30 część 2
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
ORMO
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 30 część 3
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Józef Światło
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 31 część 1
Aparat władzy w PRL
PZPR - "przewodnia siła narodu"
IPNtv - Historia dla Ciebie - Pamieć.pl - odcinek 33 cz. 2
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Społeczeństwo
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
IPNtv - Historia dla Ciebie - Pamieć.pl - odcinek 33 cz. 3
Aparat władzy w PRL
Mniejszości narodowe w Polsce
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Spotkanie w Magdalence
90 sekund historii
Biografie
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Lechosław Goździk
90 sekund historii
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Społeczeństwo
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Bale noworoczne w PRL
90 sekund historii
Społeczeństwo
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Choinki noworoczne w PRL
90 sekund historii
Biografie
Aparat władzy w PRL
Ludowe Wojsko Polskie
Biografie
Komuniści
Aparat władzy w PRL
Bolesław Bierut
90 sekund historii
Propaganda
Aparat władzy w PRL
Propaganda Polski Ludowej
Teka Edukacyjna
Kościół
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Społeczeństwo
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?