Kresy Wschodnie

Kresy Wschodnie

A A A
Inwazja sowiecka na Polskę
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 20, część 1
Polak z wyboru
Pamięć.pl 2012/1
Lwów – przed i po wojnie
Biuletyn IPN 2011/1-2
Roman Aftanazy
Biuletyn IPN 2009/1-2
Sto podróży
Biuletyn IPN 2009/1-2
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?