Dokumenty

Dokumenty

A A A
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Rotunda pod lupą SB
Pamięć.pl 2015/02
Dokumenty
Zbrodnia Katyńska
Ofiary Katynia na wokandzie
Pamięć.pl 2015/02
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Wstydliwy dokument
Pamięć.pl 2015/03
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Stan wojenny
Komunikat z obserwacji
Pamięć.pl 2014/01
Fotografia
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
I żyli długo i szczęśliwie...
Pamięć.pl 2014/02
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Tajemnicza nagroda
Pamięć.pl 2014/02
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Żołnierze wyklęci
Wyklęci wśród milicjantów
Pamięć.pl 2015/03
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Blok wschodni
Solidarność
Bratnia współpraca
Pamięć.pl 2014/04
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Gospodarka
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Biografie
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Nietypowa umowa najmu
pamięć.pl 2014/06
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
„Współpracy odmawiam”
Pamięć.pl 2014/07-08
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Żołnierze wyklęci
Niebezpieczne potańcówki
Pamięć.pl 2014/09
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Zbrodnie komunistyczne
Biografie
Biografie
Dokumenty
Kościół
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Palenie (nie)zgodne z prawem
Pamięć.pl 2014/11
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
O edukacji
Akta zniszczone, akta ocalone
Pamięć.pl 2014/11
Dokumenty
Stan wojenny
Społeczeństwo
Niebezpieczny list
Pamięć.pl 2014/12
Fotografia
Dokumenty
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Kolegiami w opozycję
Pamięć.pl 2013/01
Fotografia
Dokumenty
Społeczeństwo
Miasto ruin wraca do życia
pamięć.pl 2013/02
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Odebrać im paszporty
Pamięć.pl 2013/02
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Perlustracja korespondencji
pamięć.pl 2013/03
Polskie miesiące
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Fotografia
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Stan wojenny
Zobowiązanie do współpracy
Pamięć.pl 2013/04
Dokumenty
Biografie
Opozycja w PRL
Komunistyczny aparat represji
Oświadczenie Sokołowskiego
Pamięć.pl 2013/05
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Opozycja w PRL
Do końca w służbie partii
Pamięć.pl 2013/06
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Instalacja Podsłuchu Pokojowego
Pamięć.pl 2013/7-8
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Powstanie Konfederacji
Pamięć.pl 2013/9
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
List w obronie „Ruchu”
Pamięć.pl 2013/10
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Sprawa na niepokornych
Pamięć.pl 2013/11
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Rozmowa operacyjna
Pamięć.pl 2012/08
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia
Pamięć.pl 2012/4-5
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Solidarność
Działania nękające
Pamięć.pl 2012/6
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Kultura i nauka
Kwestionariusz na niepokornych
Pamięć.pl 2012/7
Dokumenty
Stan wojenny
Kultura i nauka
Niszczenie środowiska dziennikarskiego
Biuletyn IPN 2011/11-12
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Stan wojenny
Nielegalny stan wojenny
Biuletyn IPN 2011/11-12
Dokumenty
Społeczeństwo
Listy z Powstania Warszawskiego
Biuletyn IPN 2011/8-9
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Sprawa obiektowa
Pamięć.pl 2012/3
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Zjazdowe fałszywki
Pamięć.pl 2012/2
Dokumenty
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Decyzja o internowaniu
Pamięć.pl 2013/12
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Kultura i nauka
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Informacja z podsłuchu
Pamięć.pl 2012/1
Dokumenty
Polskie miesiące
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Opozycja w PRL
Dokumenty
Kultura niezależna w PRL
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Komuniści
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Recenzje
Historyk wobec metodologii
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2012
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Wywiad
Społeczeństwo
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Społeczeństwo
Komunistyczny aparat represji
Majowe absurdy
Pamięć.pl 2015/05
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Dokumenty
Biografie
Wojsko Polskie do 1939 r.
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Miejcie oko na byłych esbekow
Biuletyn IPN 2011/1-2
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Jak ZWM z bezpieką...
Biuletyn IPN 2010/12
Społeczeństwo
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Polskie miesiące
Dokumenty
Społeczeństwo
Młodzież w rewolcie 1956 roku
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2011
Polskie miesiące
Społeczeństwo
Dokumenty
Polskie miesiące
Solidarność
Dokumenty
Blok wschodni
Dokumenty
Blok wschodni
Dokumenty
Stan wojenny
Komunistyczny aparat represji
Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2010
Komunistyczny aparat represji
Emigracja
Biografie
Dokumenty
Konrad Sieniewicz w dokumentach bezpieki
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2010
Biografie
Emigracja
Wywiad
Dokumenty
Ludowe Wojsko Polskie
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Kościół
Dokumenty
Blok wschodni
Mniejszości narodowe w Polsce
Opozycja w PRL
Dokumenty
„Apel do społeczeństwa polskiego” i geneza ROPCiO
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2008
Dokumenty
Komuniści
Polskie Państwo Podziemne
Dokumenty
Materiały edukacyjne
Dokumenty
Aukcyjne odkrycie
Biuletyn IPN 2010/3
Biografie
Dokumenty
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Żołnierze wyklęci
Dokumenty
Polskie Państwo Podziemne
Komuniści
Biografie
Społeczeństwo
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Złota uciekinierka pod lupą SB
Pamięć.pl 2015/06
Okupacja niemiecka
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Dokumenty
Biografie
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Zdusić strajk
Pamięć.pl 2015/07-08
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Informator osobowy
Pamięć.pl 2015/09
Polskie Państwo Podziemne
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Propaganda
Młot na „reakcję”
Pamięć.pl 2015/09
Biografie
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Propaganda
Stan wojenny
Dokumenty
Społeczeństwo
Z notatek: Grudzień
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Dokumenty
Mniejszości narodowe w Polsce
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Mniejszości narodowe w Polsce
Komunistyczny aparat represji
Nieznane instrukcje MBP dotyczące akcji „Wisła”
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2004
Polskie Państwo Podziemne
Żołnierze wyklęci
Komunistyczny aparat represji
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Biografie
Dokumenty
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Solidarność
Opozycja w PRL
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Biografie
Solidarność
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Rozpracowanie „Motorniczego”
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2003
Historiografia
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Lingua securitatis
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2003
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci
Komunistyczny aparat represji
Zbrodnie komunistyczne
Dokumenty
Polskie miesiące
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Recenzje
Opozycja w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Polskie Państwo Podziemne
Biografie
Dokumenty
Gospodarka
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Droga na szubienicę
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2002
Solidarność
Stan wojenny
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Emigracja
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Recenzje
Stan wojenny
Dokumenty
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Historiografia
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Historiografia
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Historiografia
Dokumenty
Polskie Państwo Podziemne
Historiografia
Okupacja niemiecka
Dokumenty
Historiografia
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Historiografia
Biografie
Komunistyczny aparat represji
Gospodarka
Dokumenty
Solidarność
Opozycja w PRL
Dokumenty
Historiografia
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Gospodarka
Społeczeństwo
Katastrofa w Luboniu w 1972 r.
Przegląd Archiwalny IPN t. 6
Polskie miesiące
Solidarność
Stan wojenny
Biografie
Dokumenty
Recenzje
Dokumenty
Okupacja sowiecka
Dokumenty
Polityka zagraniczna
Aparat władzy w PRL
Propaganda
Emigracja
Opozycja w PRL
Dokumenty
Biografie
Strzyżewski - polski Mitrochin
Biuletyn IPN 2009/7
Dokumenty
Polskie Państwo Podziemne
Żołnierze wyklęci
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Dokumenty
Aparat władzy w PRL
Solidarność
Dokumenty
Opozycja w PRL
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Kryptonim „Kanonik”
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 32
Społeczeństwo
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?