Solidarność

Solidarność

A A A
Solidarność
Propaganda
Hakerzy z Solidarności
Pamięć.pl 2015/01
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Blok wschodni
Biografie
Pod okiem „Henryka”
Pamięć.pl 2015/02
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Stan wojenny
Komunikat z obserwacji
Pamięć.pl 2014/01
Solidarność
Społeczeństwo
Solidarność w sądzie
Pamięć.pl 2014/01
Stan wojenny
Solidarność
Polskie miesiące
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Stan wojenny
Społeczeństwo
Kultura niezależna w PRL
Subkultura konspiratorów?
Pamięć.pl 2014/03
Solidarność
Społeczeństwo
Przegrana Solidarność
Pamięć.pl 2014/04
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Blok wschodni
Solidarność
Bratnia współpraca
Pamięć.pl 2014/04
Kościół
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Stan wojenny
Solidarność
Pierwsza majówka stanu wojennego
Pamięć.pl 2014/05
Stan wojenny
Solidarność
Trzeci Szereg
Pamięć.pl 2014/09
Kościół
Zbrodnie komunistyczne
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Biografie
Osaczony
Pamięć.pl 2014/10
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Recenzje
Społeczeństwo
Solidarność
Łączniczki i drukarze
Pamięć.pl 2014/11
Solidarność
Społeczeństwo
Biografie
Rekordzista z Solidarności
Pamięć.pl 2014/12
Stan wojenny
Społeczeństwo
Solidarność
Społeczeństwo
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Gaszenie strażaków
Pamięć.pl 2014/12
Solidarność
Stan wojenny
Babski uniwersytet opozycyjny
Pamięć.pl 2013/01
Opozycja w PRL
Solidarność
Społeczeństwo
Drugi obieg od kuchni
Pamięć.pl 2013/01
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Solidaruch i Sowiet
Pamięć.pl 2013/02
Społeczeństwo
Solidarność
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Solidarność
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Waga czerwcowa
Pamięć.pl 2013/06
Solidarność
Biografie
Nasza jest Siła, a ich Nowicki
Pamięć.pl 2013/06
Stan wojenny
Solidarność
Biografie
Więzień stanu
Pamięć.pl 2013/7-8
Solidarność
Emigracja
Francuski kurier
Pamięć.pl 2013/9
Solidarność
Biografie
Solidarność
Zwykła przepustka do historii
Pamięć.pl 2012/4-5
Społeczeństwo
Solidarność
Stan wojenny
Bunt w Kwidzynie
Pamięć.pl 2012/4-5
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Solidarność
Działania nękające
Pamięć.pl 2012/6
Recenzje
Materiały edukacyjne
Solidarność
Personalne rozgrywki w FSC
Pamięć.pl 2012/6
Recenzje
Solidarność
Fotografia
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Solidarność
Papież w obiektywie bezpieki
Pamięć.pl 2012/7
Solidarność
Blok wschodni
Komunistyczny aparat represji
Daleko od „bratniej pomocy”
Biuletyn IPN 2011/11-12
Stan wojenny
Solidarność
„Wiosna nasza!”
Biuletyn IPN 2011/11-12
Stan wojenny
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Stan wojenny
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Stan wojenny
Solidarność
Społeczeństwo
Solidarność
Stan wojenny
Stan wojenny
Solidarność
Krótka historia o Telewizji BIPS
Biuletyn IPN 2011/11-12
Stan wojenny
Solidarność
Biografie
Żołnierze nie dali się zwieść...
Biuletyn IPN 2011/11-12
Recenzje
Solidarność
Codzienna odwaga – opisana
Biuletyn IPN 2011/11-12
Kościół
Biografie
Solidarność
Recenzje
Solidarność
Społeczeństwo
Wielki bieg (film)
Pamięć.pl 2012/08
Społeczeństwo
Solidarność
Solidarność
Emigracja
Solidarni z Solidarnością
Pamięć.pl 2012/3
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
35 procent demokracji
Pamięć.pl 2012/3
Recenzje
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Solidarność
Ludzie drugiego obiegu
Pamięć.pl 2012/3
Solidarność
Aparat władzy w PRL
80 milionów
Pamięć.pl 2012/09
Blok wschodni
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Zjazdowe fałszywki
Pamięć.pl 2012/2
Solidarność
Niemiecka solidarność
Pamięć.pl 2012/2
Opozycja w PRL
Solidarność
Kultura niezależna w PRL
Stan wojenny
Solidarność
Dokumenty
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Decyzja o internowaniu
Pamięć.pl 2013/12
Solidarność
Społeczeństwo
Płeć Solidarności 1980–1981
Pamięć.pl 2013/12
Recenzje
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Biografie
Solidarność
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Komuniści
Solidarność
Biografie
Zrozumieć totalitaryzm
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2013
Opozycja w PRL
Solidarność
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Solidarność
Biografie
Polityka zagraniczna
Aparat władzy w PRL
Solidarność
Solidarność
Polskie miesiące
Społeczeństwo
Opozycja w PRL
Solidarność
Społeczeństwo
Zmierzch wydawniczej konspiry
Biuletyn IPN 2011/1-2
Kościół
Biografie
Solidarność
Duszpasterz,poeta, świadek
Biuletyn IPN 2011/1-2
Kościół
Stan wojenny
Solidarność
Społeczeństwo
Na Kanonii
Biuletyn IPN 2011/1-2
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Negocjacje w Rzeszowie
Biuletyn IPN 2011/1-2
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Program na lata
Biuletyn IPN 2011/1-2
Biografie
Polskie miesiące
Opozycja w PRL
Solidarność
Edmund Bałuka
Biuletyn IPN 2010/12
Biografie
Solidarność
Gdynia – miasto ukochane
Biuletyn IPN 2010/12
Solidarność
Dekada „Solidarności”
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Zaczęło się w lipcu
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Sierpień ’80 w Gdańsku
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Solidarność
Społeczeństwo
Polskie miesiące
Zanim powstała „Solidarność”
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Sierpień ’80 w Gdyni
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Solidarność
Polskie miesiące
Dwa strajki – dwa porozumienia
Biuletyn IPN 2010/9-10
Opozycja w PRL
Solidarność
Polskie miesiące
Przed NSZZ był NiSZZ
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Sierpień ’80 w Elblągu
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Solidarność
Polityka zagraniczna
Zerkając na Moskwę
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Droga do rejestracji
Biuletyn IPN 2010/9-10
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Solidarność
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Kryptonim „Walet”
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Demokracja na ślizgawce
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Społeczeństwo
Konflikt w szpitalu MSW w Łodzi
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Przeciw nomenklaturze
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Społeczeństwo
„Szkoła ma służyć dziecku”
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Kościół
Solidarność
Polskie miesiące
Pomnik Poległych Stoczniowców
Biuletyn IPN 2010/9-10
Solidarność
Polskie miesiące
Kultura i nauka
Solidarność
Kongres Kultury Polskiej
Biuletyn IPN 2010/9-10
Biografie
Solidarność
Biografie
Opozycja w PRL
Solidarność
Arkadiusz Rybicki (1953–2010)
Biuletyn IPN 2010/9-10
Biografie
Opozycja w PRL
Solidarność
„Anna Solidarność”
Biuletyn IPN 2010/9-10
Stan wojenny
Opozycja w PRL
Solidarność
Solidarność
Historiografia
Ankieta "„Czym była »Solidarność«?”
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2010
Opozycja w PRL
Blok wschodni
Solidarność
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Stan wojenny
Propaganda
Solidarność
Społeczeństwo
Stan wojenny
Polskie miesiące
Solidarność
Dokumenty
Blok wschodni
Biografie
Kościół
Solidarność
Biografie
Solidarność
Kazimierz Bednarski (1945–2010)
Biuletyn IPN 2010/7-8
Solidarność
Biografie
Solidarność
Emigracja
Solidarność
Solidarność
Emigracja
Stan wojenny
Blok wschodni
Solidarność
Węgry i Węgrzy a kryzys polski 1980–1982
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2006
Biografie
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Blok wschodni
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Solidarność
Pospolite ruszenie demokracji
Pamięć.pl 2015/06
Recenzje
Biografie
Opozycja w PRL
Solidarność
Lektura obowiazkowa
Pamięć.pl 2015/06
Solidarność
Blok wschodni
Aparat władzy w PRL
Zdławić kontrrewolucję
Pamięć.pl 2015/07-08
Solidarność
Urban z ochroniarzem
Pamięć.pl 2015/09
Solidarność
Biografie
Znak polskiej wolności
Pamięć.pl 2015/09
Solidarność
Trochę strachu, trochę nadziei
Pamięć.pl 2015/09
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Opozycja w PRL
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Władza wobec opozycji 1976–1989
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2003
Solidarność
Historiografia
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Solidarność
Opozycja w PRL
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Biografie
Solidarność
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Rozpracowanie „Motorniczego”
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2003
Solidarność
Stan wojenny
Komunistyczny aparat represji
Dokumenty
Solidarność
Recenzje
Solidarność
Opozycja w PRL
Solidarność
Opozycja w PRL
Dokumenty
Historiografia
Polskie miesiące
Solidarność
Stan wojenny
Biografie
Dokumenty
Biografie
Kościół
Solidarność
Solidarność
Biografie
Anna Walentynowicz (1929-2010)
Patroni naszych ulic
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Kościół
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Stan wojenny
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Aparat władzy w PRL
Blok wschodni
Solidarność
Stan wojenny
Stan wojenny
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Solidarność
Kościół
Społeczeństwo
Nowa Huta walczy
Dodatki do prasy – "Dziennik Polski"
Solidarność
Biografie
30 lat „Solidarności”
Dodatki do prasy – "Przewodnik Katolicki"
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Żołnierze wyklęci
Solidarność
Niezłomna Rzeszowszczyzna
Dodatki do prasy – „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska”
Solidarność
„Solidarność” – 30. rocznica
Dodatki do prasy – „Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska”
Solidarność
Kultura niezależna w PRL
„Solidarność” – ku wolnej kulturze
Dodatki do prasy – "Nasz Dziennik"
Solidarność
Opozycja w PRL
Opór społeczny. Sierpień '80
Dodatki do prasy – "Gość Niedzielny"
Solidarność
Stan wojenny
Solidarność Podbeskidzia 1980–2010
Dodatki do prasy – "Tygodnik Solidarność"
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Zaczęło się w Polsce
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Opozycja w PRL
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Poznań '89
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Okrągły stół – 20 lat później
Dodatki do prasy – "Tygodnik Powszechny"
Solidarność
Dokumenty
Solidarność
Społeczeństwo
Biografie
1980–1981 wielki karnawał Solidarności
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Kościół
Solidarność
Polskie miesiące
Biografie
1979–1980 Jan Paweł II i Sierpień '80
Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Kościół
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Społeczeństwo
Solidarność
„Czerwona” Zielona Góra 1945-1981
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Stan wojenny
Komunistyczny aparat represji
Solidarność
Strajkowy Grudzień 1981
Dodatki do prasy – „Niezależna Gazeta Polska”
Solidarność
Społeczeństwo
Stan wojenny
Radio Solidarność
„Z filmoteki bezpieki" odc. 43
Solidarność
Gospodarka
Strajk w Stoczni Gdańskiej 1988
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 39
Solidarność
Biografie
Zwierzenia Lecha Wałęsy
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 38
Stan wojenny
Zbrodnie komunistyczne
Solidarność
Biografie
Pogrzeb Marcina Antonowicza
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki” odc. 6
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Podpisanie porozumień Okrągłego Stołu
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 5, część 1
Solidarność
Opozycja w PRL
Aparat władzy w PRL
Wybory czerwcowe ’89 i ustawa o opozycjonistach
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 14, część 1
Solidarność
Biografie
Nobel dla Wałęsy
IPN TV - Historia dla Ciebie - Odcinek 23, część 1
Kościół
Solidarność
Biografie
Komunistyczny aparat represji
Zbrodnie komunistyczne
Morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki
IPN TV - Historia dla Ciebie, Odcinek 25 część 1
Solidarność
Solidarność
13 sierpnia 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Solidarność
14 sierpnia 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Solidarność
16 sierpnia 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Solidarność
Solidarność
Solidarność
26 sierpnia 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Solidarność
30 sierpnia 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Solidarność
31 sierpnia 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Solidarność
3 września 1980
IPN TV - Narodziny "Solidarności"
Społeczeństwo
Solidarność
Wydarzenia Bydgoskie 1981
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 51
Solidarność
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Stan wojenny
Solidarność Walcząca
IPN TV - „Z filmoteki bezpieki" odc. 54
Solidarność
Aparat władzy w PRL
Opozycja w PRL
Spotkanie w Magdalence
90 sekund historii
Solidarność
Stan wojenny
Ogólnopolski Komitet Oporu
90 sekund historii
Solidarność
Polskie miesiące
Solidarność
Emigracja
Biografie
Biografie
Solidarność
Kultura niezależna w PRL
Emigracja
Jacek Kaczmarski
90 sekund historii
Biografie
Solidarność
Opozycja w PRL
Andrzej Gwiazda
90 sekund historii
Solidarność
Kultura niezależna w PRL
Solidarność
Stan wojenny
Materiały edukacyjne
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?