Województwa

Województwa

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podlaskie

Podkarpackie

Świętorzyskie

Wielkopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Zachodniopomorskie

Kresy Wschodnie

Materiały dotyczące polskich Kresów Wschodnich (przedwojenne województwa wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz wschodnie części województw białostockiego i lwowskiego), po 1945 r. włączonych do ZSRS, przede wszystkim w latach 1914–1956.

Białostockie (II RP)

Lwowskie (II RP)

Nowogródzkie (II RP)

Poleskie (II RP)

Pomorskie (II RP)

Stanisławowskie (II RP)

Śląskie (II RP)

Tarnopolskie (II RP)

Wileńskie (II RP)

Wołyńskie (II RP)

A A A
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?