Wojsko

Wojsko

Polskie formacje wojskowe 1914–1918

Wojsko Polskie 1918–1939

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Wojsko Polskie podległe Rządowi RP na Uchodźstwie: Francja 1939–1940, Wielka Brytania 1940–1947 oraz Armia Polska w ZSRS (1941–1942) i Armia Polska na Wschodzie (1942–1943)

Ludowe Wojsko Polskie

Materiały dotyczące zależnych od komunistów formacji wojskowych utworzonych w ZSRS w 1943 roku (tzw. Armia Berlinga), ich walk na froncie wschodnim w latach 1943–1945 oraz Wojska Polskiego w latach 1945–1989

Militaria

Artykuły opisujące uzbrojenie, odznaki, historie jednostek wojskowych i bitew XX wieku.

A A A
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?