Od niepodległości do niepodległości Historia Polski 1918–1989

Od autorów
Łukasz Kamiński
Od kryzysu do kryzysu (1970–1980)
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?