Fotografia

Fotografia

A A A
Fotografia
Żołnierze wyklęci
Komunistyczny aparat represji
Biografie
Ofiara i zdrajca
Pamięć.pl 2015/01
Fotografia
Społeczeństwo
Pascha w archiwum IPN
Pamięć.pl 2015/03
Fotografia
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
I żyli długo i szczęśliwie...
Pamięć.pl 2014/02
Fotografia
Materiały edukacyjne
Miejsca uświęcone krwią
Pamięć.pl 2014/04
Fotografia
Fotografia
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Wymiana okupantów
Pamięć.pl 2014/09
Fotografia
Społeczeństwo
Kolor jesieni
Pamięć.pl 2014/11
Fotografia
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Polityka zagraniczna
Zdjęcie z tajnego archiwum
Pamięć.pl 2014/12
Fotografia
Blok wschodni
Propaganda
Biografie
W koszykówkę z Fidelem
Pamięć.pl 2014/12
Fotografia
Dokumenty
Fotografia
Dokumenty
Społeczeństwo
Miasto ruin wraca do życia
pamięć.pl 2013/02
Fotografia
Propaganda
Blok wschodni
Egzekucja w obiektywie
pamięć.pl 2013/02
Polskie miesiące
Dokumenty
Komunistyczny aparat represji
Fotografia
Fotografia
Blok wschodni
Komuniści
Fotografia
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Spirala zagłady
Pamięć.pl 2013/04
Fotografia
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Pierwsza „Zorza” wolności
Pamięć.pl 2013/06
Fotografia
Polskie Państwo Podziemne
Militaria
Powstanie Warszawskie
Zrzuty dla Powstania
Pamięć.pl 2013/9
Fotografia
Komunistyczny aparat represji
Społeczeństwo
Powązki powstańcze
Pamięć.pl 2012/4-5
Fotografia
Biografie
Okupacja niemiecka
Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
Triumf wojny
Pamięć.pl 2012/6
Fotografia
Komunistyczny aparat represji
Kościół
Solidarność
Papież w obiektywie bezpieki
Pamięć.pl 2012/7
Fotografia
Polskie miesiące
Fotografia
Komunistyczny aparat represji
Stan wojenny
Kościół
Rok więzienia za żłóbek
Pamięć.pl 2012/09
Recenzje
Fotografia
Żywe ruiny Warszawy
pamięć.pl 2012/09
Obozy niemieckie
Fotografia
Pierwszy kacet
Pamięć.pl 2015/07-08
Polacy na frontach II wojny
Fotografia
Wojsko Polskie do 1939 r.
Walka o Danzig
Pamięć.pl 2015/09
© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?